• ★Loại xe: Sorento R Performance premium: TLX loại cao cấp
  • ★Ngày đăng ký: Tháng 11 năm 2009 
  • 🔴: 6,3 triệu
  • ★16,000Km:
  • ☆ Tự động
  • ☆Nhiên liệu: Diesel
  • ❎không tai nạn  

THÔNG SỐ

SON NGUYEN OTO KOREA

충북 청주시 청원구 2순환로160번길 2, SON NGUYEN OTO
chi nhánh 청주시 청원구 2순환로 50

Hotline: 010 8088 9678

Email: nxson44363@gmail.com

Website: SONNGUYENOTO.COM